Välj en sida

Familjedaghemmet

Vintertrollet

Vintertrollet drivs i hemmet för barn i åldrarna 1-5 år. Här får barnen en stimulerande miljö med små grupper och daglig utevistelse. Under lekfulla former kan de utvecklas i sin egna takt och förmåga. Verksamheten inriktar sig mycket på utomhuspedagogik där barnen får möjlighet att utforska, lära sig om och få förståelse för djur och natur. Stor vikt läggs även på vardagspedagogiken där man tar till vara på alla moment och aktiviteter som förekommer naturligt i vardagen som att till exempel tillsammans laga mat och duka.

Öppettider

06.00-18.00 (Mån-Fre)

Husdjur

Det finns en katt i hemmet

Ansök om plats

Via kommunen

Lokal / Hem

Verksamheten bedrivs i hemmet.

Inriktning

Utomhus- och vardagspedagogik

Verksamheten

Verksamheten

Mål och visioner:

  • Att ge barnen trygghet och möjlighet att se varje barn
  • Föräldrar och barn har inflytande i verksamheten
  • Lära barnen att respektera sig själv och andra
  • Inspirera barnen att vilja lära sig nya saker
  • Ge god omsorg och omvårdnad
  • Skapa en utvecklande och lärande miljö

Inskolningen är 2 veckor och blir till en början bara korta stunder för att sedan utöka tiden efter hand. Det blir mycket nya intryck för barnet och därför är inskolningen en viktig del för barnets anpassning till den nya miljön.

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin om önskemål finns. Information och enkäter skickas utifrån behov antingen via mail eller vid lämning/hämtning.

 

En dag på vintertrollet ser ut på följande sätt

07.30 Frukost
09.00 Fruktstund
11.30 Lunch
12.30 Vila
14.30 Mellanmål

Om mig

Om mig

Emma Ljungström

Jag heter Emma Ljungström, är gift och har tre egna barn. Vi bor i ett barnvänligt område ute i Hökåsen där vi har närhet till fina lekparker, skog och öven en badplats. Innan jag började arbeta som dagbarnvårdare har jag tidigare erfarenheter som vårdbiträde på servicehus, ålderdomshem, demensboende och hemtjänst.

Kontakta mig

Adress
Hökåsen 98, 722 31 Västerås

Telefon

073-690 56 14

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk