Välj en sida

Verksamheten

Öppettiderna jag hade tänkt är 6.30-17 men kan anpassas efter behov.

Inskolningen är 2 veckor och blir till en början bara korta stunder för att sedan utöka tiden efter hand. Det blir mycket nya intryck för barnet och därför är inskolningen en viktig del för barnets anpassning till den nya miljön.

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin om önskemål finns. Information och enkäter skickas utifrån behov antingen via mail eller vid lämning/hämtning.

 

En dag på vintertrollet ser ut på följande sätt

07.30 Frukost
09.00 Fruktstund
11.30 Lunch
12.30 Vila
14.30 Mellanmål